maandag 12 mei 2014

R.T.F.M. (Read The Fucking Manual)


Vorm
In zijn opgevouwen vorm bestaat de thesis uit een booklet. Uitgevouwen zul je zien dat de thesis uit een aan beide zijden geprinte poster bestaat. De tekst is opgedeeld in verschillende fragmenten, zo geplaatst dat die verschillende relaties met elkaar aan kunnen gaan.

Aandacht
De nadruk van deze thesis lijkt ogenschijnlijk te liggen op het gebied van taal.
Suggestie/tip: Je bent vrij om te bepalen vanuit welke richting je leest. De tekst is non-lineair opgebouwd. Je kunt de tekst als lezer zelf creëren.

Technische motivatie
De vormgeving en inhoud van deze thesis gaan als het ware een circulaire relatie met elkaar aan. De vormgeving is bepalend voor de specifieke inhoud, en de inhoud is op haar beurt bepalend voor deze specifieke vormgeving. Mijn thesis en het onderzoek binnen deze thesis is geïnspireerd door de onvolledigheidsstelling van Kurt Gödell. Deze onvolledigheidsstelling stelt : “ Iets kan niet bewezen worden binnen het systeem van zijn eigen wetten, daar buiten kan het alleen maar bewezen worden”. De vormgeving heeft zo zijn
systeem met eigen wetten, en de inhoud heeft zo zijn systeem met eigen wetten. Hoe kun je deze samen laten communiceren waar ze apart van elkaar niet of onvoldoende toe in staat zouden zijn?

Persoonlijke Motivatie
Mijn persoonlijk motivatie om het gebied van taal te gaan onderzoeken heeft te maken met mijn dyslexie. Vanwege deze achtergrond heb ik het gevoel gehad dat taal niet iets van mij was. Het kostte mij veel moeite om mij in woorden uit te drukken. Doordat het in het eindexamenjaar nu eenmaal noodzakelijk is een thesis te schrijven, tracht ik hier mijn voordeel uit te halen en met een frisse kijk het gebied van taal te onderzoeken. 

Een andere motivatie waarom taal in deze thesis een belangrijk rol speelt heeft te maken met recursiviteit. Veel van mijn voorgaande werken hebben opvallend veel recursieve eigenschappen. Dit pas ik toe als methode om een bepaald medium op zichzelf te laten reflecteren. Het onderwerp is als het ware ook tegelijk het medium waarin het gepresenteerd wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten