maandag 12 mei 2014

link naar:
Journaal, Trans-thesis

link naar:
Infra dun, beeld & taal onderzoek/eindwerk

poster/booklet


R.T.F.M. (Read The Fucking Manual)


Vorm
In zijn opgevouwen vorm bestaat de thesis uit een booklet. Uitgevouwen zul je zien dat de thesis uit een aan beide zijden geprinte poster bestaat. De tekst is opgedeeld in verschillende fragmenten, zo geplaatst dat die verschillende relaties met elkaar aan kunnen gaan.

Aandacht
De nadruk van deze thesis lijkt ogenschijnlijk te liggen op het gebied van taal.
Suggestie/tip: Je bent vrij om te bepalen vanuit welke richting je leest. De tekst is non-lineair opgebouwd. Je kunt de tekst als lezer zelf creëren.

Technische motivatie
De vormgeving en inhoud van deze thesis gaan als het ware een circulaire relatie met elkaar aan. De vormgeving is bepalend voor de specifieke inhoud, en de inhoud is op haar beurt bepalend voor deze specifieke vormgeving. Mijn thesis en het onderzoek binnen deze thesis is geïnspireerd door de onvolledigheidsstelling van Kurt Gödell. Deze onvolledigheidsstelling stelt : “ Iets kan niet bewezen worden binnen het systeem van zijn eigen wetten, daar buiten kan het alleen maar bewezen worden”. De vormgeving heeft zo zijn
systeem met eigen wetten, en de inhoud heeft zo zijn systeem met eigen wetten. Hoe kun je deze samen laten communiceren waar ze apart van elkaar niet of onvoldoende toe in staat zouden zijn?

Persoonlijke Motivatie
Mijn persoonlijk motivatie om het gebied van taal te gaan onderzoeken heeft te maken met mijn dyslexie. Vanwege deze achtergrond heb ik het gevoel gehad dat taal niet iets van mij was. Het kostte mij veel moeite om mij in woorden uit te drukken. Doordat het in het eindexamenjaar nu eenmaal noodzakelijk is een thesis te schrijven, tracht ik hier mijn voordeel uit te halen en met een frisse kijk het gebied van taal te onderzoeken. 

Een andere motivatie waarom taal in deze thesis een belangrijk rol speelt heeft te maken met recursiviteit. Veel van mijn voorgaande werken hebben opvallend veel recursieve eigenschappen. Dit pas ik toe als methode om een bepaald medium op zichzelf te laten reflecteren. Het onderwerp is als het ware ook tegelijk het medium waarin het gepresenteerd wordt.

Voorstelling


De Verbeelding lag ergens diep in mijn stoffige bovenkamers op zijn lauweren te rusten. Hij had zichzelf, naar eigen zeggen, al lang bewezen. Zelfverzekerd fluisterde hij me toe: 'Zonder mij is je wereld zo plat, daar is eigenlijk geen voorstelling van te maken'.
Onze band heeft de elastische eigenschap dat hoe meer ik afstand van hem neem, hoe meer ik besef hoe hard ik hem nodig heb. In die zin heeft hij gelijk; ik heb hem nodig om de wereld gestalte te geven, interpretatie te geven aan de dingen die ik in de werkelijkheid registreer. Samen onderzoeken we het onbekende. Maar geef ik deze enthousiaste (opdringerige) vriend te veel ruimte, dan bestaat mijn wereld uit niets anders dan fantasie. Door zijn overdadige aanwezigheid overstemt hij alles en iedereen. Hij heeft de neiging om mijn dialoog met de buitenwereld te belemmeren. Daarom krijgt hij van mij een bescheiden, maar toch belangrijke rol als ghostwriter in deze thesis. De Verbeelding helpt mij om vat te krijgen op die moeilijke voor te stellen onderwerpen. Het vertrouwde, bekend te maken met het onbekende.SNAFU

                                 
                                                                         U    i      t         d    e           z    a        c    h     t           s    u     i            z        e   n   d   e                   w          h      i      t    e              -           n                            o   i   s     e          d    i   e         h    et                      d    o    o   r     b      l    a       d    e r    e   n          v   a  n          h    e  t         s      c   h     r     i         f   t            v       e   r        o   o   r           z     a    a   k     t                                 s   t    e      l   l   e   n             z   i      c    h            h     i            e     r             a   l             s    n    e     l               m        e         l    o d                                               “                  i     e    e   n              s     a      m   e   n                                                                           .                            D         i   e            m       e    l     o      d        i         e           “    e      n               z    i    j     n          d     e          t      h    e                                   m      a              ‘   s                ,                                                                z    i     j                d     e           a     a n         z          i    j     d    e            ,                 g       e         c       o     m       p   o       n    e   e    r   d        e     n                 v   e   r        o   o   r     d    e     e    l       d                  t           o       t          e    l    k    a     a  r                          ,                          o        v    e    r                      e    l       k     a    a   r              ,             o    p           e    l    k     a     a   r                ,                                                i      n         e    l    k   a     a   r             v   e   r   w       e        v   e   n                 t   o   t                e   e    n           g    e           o    r       g   a    n     i   s     e    e    r d     e                 c   h      a     o    s                .                                               D    e                g    e       u   r          v   a  n        h    e  t                      s     c   h    r     i        f    t              .                                                            E     e          n        s    t   e     r     i  e   l  e           g      e    u   r            v    a  n           m     a     s    s       a                 p    r   o                 d      u    c                 t       i     e               .                     W    e         l     i    s     w       a   a   r                     v   e   r   w           o   r             v    e   n             d     o   o   r                         n      o    e     s    t   e            h    a    n    d        e                  a             r      b      i   e     d                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A           m           b   a             c   h     t   e       l    i    j   k           m   e  t        d    e       v     i     n     g  e   r   s             o    p        d   e          c   o      m     p      u      t   e  r       g     e    t        y        p         t           e    n         g    e      p       r   i      n      t            .                       

                                                                                                                                                                                       D    e            c   o      m     p     u       t  e  r           e   n           z    i      j     n            p      r   i       n      t   e    r        ,                     d    e               s      c h      o     n  e        s    t   e     r     i   e   l  e                g     e      u   r          v   a  n            s    t       r    u      c    t       u    u   r         e    n            o     r    d    e                                d     a    t                      a    l               z   i    j     n               y                 u    i     t    e               w     e     r   p       s     e    l   e   n             n     a    a  r              h    e t              ‘   e    e           n                e   n          h     et       z       l e        f      d    e                      d   o    e    t           r     u    i    k    e   n            .                          O          f    t                e      w      e        l           e    e    n          g    e    u  r             v             a   n           m      e       n  s     e    l     i     j    k   e                i     m            p    e     r      f      e      c            t       i      e           a    l  s        e     e   n          m        a              s         k   e     r       a     d   e            .                                                      A         l     s         w     e             v   a  n       u    i     t             d    i    t            p   e      r     s            p     e     c    t     i    e                           d        w    a      r   s            d         o   o   r        d    e       z       e             m    a     s              l         e     r          a       d    e                h   e   e   n             k   o     n    d    e   n        r    u    i   k     e   n           ,                        r    o    k     e   n       w      e         w      a     a     r    c    h      i    j           n     l     i    j   k     e                      i      e   t    s                  w    a     t          z        el          f          s                 o        n     z       e                               w   i     l    d      s          t   e               f   a           n     t     a        s     i               “    e     n         n     i    e  t          m      et                     e    e n           p    e   n          k   o     n    d    e    n               b   e    s     c   h     r   i    j      v    e   n         .    .    .                                                                       H       e  t                 h    a  n    d      s     c    h   r       i        f    t          . 


Handschrift analyse  
Deze tekst is getypt met een doorlopende cursor. Dat wil zeggen, de spatiebalk loopt tijdens het typen continu door. De snelheid van de cursor is 24 spaties per seconde. Door het element tijd toe te voegen aan een digitaal getypte tekst openbaart er zich een handschrift.
                                                                                               

Beschrijving van het nu
Een aaneenschakeling aan woorden en zinnen vormen een stroom aan informatie. Het onderwerp betreft hier de handeling van het schrijven. Althans, precieser-exacter, het onderwerp in zijn continue aanwezigheid past zich aan de wetenschap van het voorgaande en het daar voorgaande en beweegt zich mee met de stroom van het schrijven zonder in herhaling te vallen. De aanwezigheid van het continuüm - het beschrijven van het nu - is één ding, en het opnieuw beginnen is één ander ding. Deze beide dingen te samen, opnieuw beginnen en de aanwezigheid van het continuüm vormen de basis voor het alles omvattend schrijven. Alles omvattend omdat alles in relatie staat tot elkaar. Als alles omvattend omschreven wordt, wat blijf er dan nog over? Een compositie in tijd.

FluxusTaal is een mechanisme waarvan we weten wat we weten. Het organiseert onze gedachten. Al zouden we de geschiedenis en logica willen begrijpen, dan zouden we niet verder komen dan onze eigen systeem. Omdat de logica een product is van de taal en de taal een product is van deze zelfde logica. Het beste is om dit niet te zien als iets wat los staat van de geest, het is wat de geest doet. Een voortdurend proces.